TietosuojaselosteTietojen kerääminen

Lastenkirjakauppa.fi (Publiva Oy) ja Kirjavälitys Oy ylläpitävät verkkokauppaan liittyvää asiakastieto- ja uutiskirjerekisteriä.

Keräämme asiakkaistamme ostotietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua ja kehittämään verkkokauppaamme. Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä.

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla.
 

Rekisterinpitäjä

Lastenkirjakauppa.fi:n asiakasrekisterin rekisterinpitäjä on

Publiva Oy
Lastenkirjakauppa.fi
Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
info@lastenkirjakauppa.fi
Y-tunnus: 0196080-4

Yhteyshenkilö: Jaakko Luumi, jaakko.luumi@publiva.fi

Rekisterin käsittelijät:

Lastenkirjakauppa.fi

Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää
 

Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Lastenkirjakauppa.fi-verkkokaupasta tilanneet asiakkaat ja uutiskirjeen tilaajat. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn omaan suostumukseen ja tietojen luovuttamiseen, kuten uutiskirjeen tilaamiseen.

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteystiedot: nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat palvelun käyttäjätiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa ja käyttäjätunnus, rekisteröitymispäivämäärä ja viimeinen kirjautuminen.

Uutiskirjerekisteriin tallennetaan nimi, sähköpostiosoite ja uutiskirjeen tilauspäivämäärä.
 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • asiakassuhteen hoitamiseen
 • tilauksen käsittelyyn ja toimitukseen
 • laskutukseen ja perintään
 • tilastollisiin tarkoituksiin
 • markkinointi- ja viestintätarkoituksiin
 • palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Uutiskirjerekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisteröity pääsee itse poistumaan uutiskirjeen postituslistalta jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

 

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus ja tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälityksen ja Publiva Oy:n työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lastenkirjakauppa.fi:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi, kuten logistiikkayhteistyökumppaneille (Posti, Matkahuolto, Kirjavälitys Oy) ja maksupalveluyhteistyökumppaneille (Paytrail Oyj). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälityksen ja kustantajan työntekijöitä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Uutiskirjetilauksissa käytetään suomalaista Creamailer-palvelua. Henkilötiedot ovat Creamailerissa suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseä koskevat henkilötiedot
 • oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista
 • oikeus pyytää omien tietojen poistamista rekisteristä (ei koske sellaista tietoa, joka rekisterinpitäjän on säilytettävä ylläpidollisista, kirjanpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä)
 • oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus
 • oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.

Kaikkia asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Jaakko Luumille (jaakko.luumi@publiva.fi).

 

Evästeet

Verkkosivuston käytöstä kerätään teknisesti tietoa evästeillä (cookies). Ne ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja, joiden tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemusta verkkosivustolla ja seurata käyttäjän käyttäytymistä sivustolla. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Sivuston käytön analysoinnissa käytetään Google Analytics -palvelua.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Paytrailin tietosuojaseloste.